INTERREG-IPA CBC Bulgaristan-Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programı

INTERREG-IPA CBC Bulgaristan-Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programı CB005.3.12.001 numaralı "Cross-Border Regions Colloborate for BLUE GROWTH (BLUE GROWTH COLLABs)" isimli proje kapsamında 30 Kasım 2022-1 Aralık 2022 tarihlerinde “MAVİ BÜYÜME PROJE PAZARI” etkinliği gerçekleştirilecektir.
Etkinliğine lise ve üniversite öğrencileri veya öğretim elemanları başvuru yapabilir. Proje önerileri, Mavi Büyüme ve Sürdürülebilirlik, Sınırötesi Sular ve Kirlenme, Çevre Korumada Yenilikçilik, Döngüsel Ekonomi ve Su Sistemleri konularında, teknolojik ve Ar-Ge yönü kuvvetli tüm projelere açıktır. Etkinlik için proje önerisi olan katılımcıların 3 Ekim 2022- 6 Kasım 2022 tarihleri arasında projepazari@trakya.edu.tr adresine ‘word’ dosyası olarak mail yoluyla proje önerilerini iletmeleri gerekmektedir.
Mavi Büyüme Proje Pazarı ile ilgili tüm detaylara https://projepazari.trakya.edu.tr/ adresinden erişilebilir.

Bu içerik 04.10.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 170 kez okundu.